Suyukli va mukarram ayol (Beloved and venerable woman)

kindness

    Deydilarki, Yratguvchi ayolni, erkakning qovurg’asidan yaratgan. Nega aynan qovurg’asidan?

    Agar ayolni erkakning oyog’idan yaratganda-chi, unda nima bo’lar edi? Erkaklar oyog’I ostida xo’lanib, sha`ni toptalar edi.

    Agar ayolni erkakning boshidan yaratganda-chi, xo’sh nima bo’lar edi? Erkaknng boshida yong’oq chaqqan va erkakni xo’rlab toptagan bo’lar edi.

    Illo, Yaratguvchining buyukligi shundaki, ayolni erkakning qo’l ostida himoyalangan, yuragiga yaqin, suyukli va mukarram bolishini istagan! 

      Muallif: ©usm.uz

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *